Afspraken – Huisartsenpraktijk Klimmen – Klimmen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Klimmen
Vrijthof 6 6343 BM
Klimmen

Afspraken

Huisartsen

Spreekuur
Dagelijks is er een spreekuur van 8.00 tot 12.30 uur.

U kunt een afspraak inplannen via de assistente of via de online patiëntomgeving.
Er zal altijd naar de aard van de klachten vragen zodat zij de urgentie en duur van het consult kan inschatten.

Standaard word er voor u 10 minuten ingepland. Indien u meerdere klachten heeft of u denkt meer tijd nodig te hebben, geef dit dan door aan de assistente zodat zij hier in de planning rekening mee kan houden.

Voor spoedeisende hulp kunt u na telefonisch overleg altijd direct terecht.

Terugbelspreekuur
Dagelijks is er een terugbelspreekuur tussen 10.00 – 11.00 uur. Dit kan spreekuur is bedoeld voor korte vragen of uitslagen te bespreken. Vraag tijdig uw terugbelafspraak aan via de assistente.

Visites
De huisartsen rijden dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur visite bij mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen. De visite dient voor 10.30 uur aangevraagd te worden.
Omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden in de praktijk beter zijn, vragen wij u als het even mogelijk is naar de praktijk te komen.

Praktijkassistentes

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur. Zij kunnen ook vele kleine vragen beantwoorden of u advies geven.

U kunt uitsluitend op afspraak bij de assistentes terecht voor onder andere:

 • Bloedprikken
 • Urine onderzoek
  De urine dient voor 11.00 uur ingeleverd te worden. Ivm privacy aan de balie gaarne tevoren telefonisch aanmelden zodat de assistente u een aantal vragen kan stellen.
  U kunt dan na 14.30 uur terugbellen voor de uitslag.
 • Bloeddrukmeting
 • Oren uitspuiten
 • Suiker meten
 • Wond verzorging
 • Enkel tapen
 • Injecties
 • Hartfilmpje
 • Vaatonderzoek van de benen
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft dagelijks een spreekuur waar u terecht kunt voor de controles van Diabetes Mellitus, COPD en Ouderenzorg. Dit spreekuur wordt altijd met de artsen nabesproken.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ ondersteund de huisarts bij begeleiding van patiënten met psychische- en sociale klachten. De huisarts zal u, indien nodig, verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ.  Deze heeft op dinsdagmiddag en woensdag de hele dag spreekuur in onze praktijk.

Afspraken voor dit spreekuur kunt u maken bij de praktijkassistente.

Huisarts in opleiding

In de praktijk is altijd een huisarts in opleiding aanwezig. Hij/zij heeft een zelfstandig spreekuur, dit wordt iedere dag nabesproken met de huisarts.

 

Wegblijftarief

Wij hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen (herhaaldelijk wegblijven op een afspraak.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patienten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 12 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op € 13,- per verzuimde afspraak (€ 26,- voor een dubbel consult). Dit bedrag kunt u bij de meeste zorgverzekeraars niet declareren.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover telefonisch informeren.