Afspraken – Huisartsenpraktijk Klimmen – Klimmen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Klimmen
Vrijthof 6 6343 BM
Klimmen

Afspraken

Huisartsen

Spreekuur
Dagelijks is er een spreekuur van 8.00 tot 12.30 uur.

U kunt een afspraak inplannen via de assistente of via de online patiëntomgeving.
Er zal altijd naar de aard van de klachten vragen zodat zij de urgentie en duur van het consult kan inschatten.

Standaard word er voor u 10 minuten ingepland. Indien u meerdere klachten heeft of u denkt meer tijd nodig te hebben, geef dit dan door aan de assistente zodat zij hier in de planning rekening mee kan houden.

Voor spoedeisende hulp kunt u na telefonisch overleg altijd direct terecht.

Terugbelspreekuur
Dagelijks is er een terugbelspreekuur tussen 10.00 – 11.00 uur. Dit kan spreekuur is bedoeld voor korte vragen of uitslagen te bespreken. Vraag tijdig uw terugbelafspraak aan via de assistente.

Visites
De huisartsen rijden dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur visite bij mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen. De visite dient voor 10.30 uur aangevraagd te worden.
Omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden in de praktijk beter zijn, vragen wij u als het even mogelijk is naar de praktijk te komen.

Praktijkassistentes

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur. Zij kunnen ook vele kleine vragen beantwoorden of u advies geven.

U kunt uitsluitend op afspraak bij de assistentes terecht voor onder andere:

 • Bloedprikken
 • Urine onderzoek
  De urine dient voor 11.00 uur ingeleverd te worden. Ivm privacy aan de balie gaarne tevoren telefonisch aanmelden zodat de assistente u een aantal vragen kan stellen.
  U kunt dan na 14.30 uur terugbellen voor de uitslag.
 • Bloeddrukmeting
 • Oren uitspuiten
 • Suiker meten
 • Wond verzorging
 • Enkel tapen
 • Injecties
 • Hartfilmpje
 • Vaatonderzoek van de benen
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft dagelijks een spreekuur waar u terecht kunt voor de controles van Diabetes Mellitus, COPD en Ouderenzorg. Dit spreekuur wordt altijd met de artsen nabesproken.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ ondersteund de huisarts bij begeleiding van patiënten met psychische- en sociale klachten. De huisarts zal u, indien nodig, verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ.  Deze heeft op dinsdagmiddag en woensdag de hele dag spreekuur in onze praktijk.

Afspraken voor dit spreekuur kunt u maken bij de praktijkassistente.

Huisarts in opleiding

In de praktijk is altijd een huisarts in opleiding aanwezig. Hij/zij heeft een zelfstandig spreekuur, dit wordt iedere dag nabesproken met de huisarts.

No-show tarief

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente verschijnen. Dit noemen wij een no-show. Met ingang van 01 augustus 2023 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak bij verhindering op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan uiterlijk 12 uur van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de praktijk via nummer 045-5750282, keuze 3 (de assistente). De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd en wij kunnen een andere patiënt helpen. Indien gewenst kunt u meteen een nieuwe afspraak plannen met de assistente. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

In rekening brengen van een no-show tarief

Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak  zullen wij u na twee keer niet verschijnen een factuur in rekening brengen. Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn €20.00 voor een enkel consult en €30 voor een dubbel consult van 20 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

LET OP: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.