Afspraken – Huisartsenpraktijk Klimmen – Klimmen
Vrijthof 6 6343 BM Klimmen Tel:045-405 1242
Header afbeelding

Afspraken

Huisartsen

Dagelijks is er een spreekuur van 8.00 tot 12.30 uur. Bij de assistente kunt u hiervoor een afspraak maken. Zij zal altijd naar de aard van de klachten vragen zodat zij de urgentie en duur van het consult kan bepalen.

Standaard wordt er voor u 10 minuten ingepland. Indien u meerdere klachten heeft of u denkt meer tijd nodig te hebben, geeft dit dan door aan de assistente zodat zij hier in de planning rekening mee kan houden. Als u voor 9.00 uur belt, kunt u meestal dezelfde dag nog terecht.

Voor eerste hulp kunt u na telefonisch overleg altijd direct terecht.

Praktijkassistentes

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur. Zij kunnen ook vele kleine vragen beantwoorden of u advies geven.

De praktijkassistentes hebben dagelijks een spreekuur waar u uitsluitend op afspraak voor de volgende zaken terecht kunt.

  • Bloedprikken, dagelijks tussen 08.30 en 10.00 uur
  • Urine onderzoek.
    De urine dient voor 11.30 uur ingeleverd te worden, na 14.30 uur kunt u dan bellen voor de uitslag.
  • Bloeddrukmetingen
  • Oren uitspuiten
  • Suiker meten
  • Wond verzorgen, enkel tapen, injecties, ECG, longfunctie-onderzoek, vaatonderzoek van de benen
  • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft dagelijks een spreekuur waar u terecht kunt voor de controles van Diabetes Mellitus, COPD en Ouderenzorg. Dit spreekuur wordt altijd met de artsen nabesproken.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ ondersteund de huisarts bij begeleiding van patiënten met psychische- en sociale klachten. De huisarts zal u, indien nodig, verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ.  Deze heeft op dinsdagmiddag en woensdag de hele dag spreekuur in onze praktijk.

Afspraken voor dit spreekuur kunt u maken bij de praktijkassistente.

Huisarts in opleiding

In de praktijk is altijd een huisarts in opleiding aanwezig. Hij/zij heeft een zelfstandig spreekuur, dit wordt iedere dag nabesproken met de huisarts.

Wegblijftarief

Wij hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen (herhaaldelijk) wegblijven op een afspraak.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patienten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 12 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op € 13,- per verzuimde afspraak (€ 26,- voor een dubbel consult). Dit bedrag kunt u bij de meeste zorgverzekeraars niet declareren.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover telefonisch informeren.