Nieuws – Huisartsenpraktijk Klimmen – Klimmen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Klimmen
Vrijthof 6 6343 BM
Klimmen

Nieuws

19-12-2022: Uw wensen voor zorg en behandeling

Wat is voor u belangrijk?

  • Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven.
  • Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?
  • Kunt en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand?
  • Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten?
  • Wilt u een behandeling wel of juist niet? Maak dan een wilsverklaring.
  • Denkt u aan euthanasie?
  • Hoe kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden?

Heeft u al eens nagedacht wat voor u belangrijk is in het laatste stuk van uw leven? Wist u dat u dit te allen tijde met uw huisarts kan bespreken en dit kan laten vastleggen? Hierdoor is het voor alle zorgverleners duidelijk wat uw wensen zijn in een (spoed)situatie.

Nadenken over wat voor belangrijk is in het leven kan gaan over wat u bijvoorbeeld nog zinnige zorg vindt, of welke behandelingen u absoluut niet meer of juist wel nog wil.

Wij nodigen u uit om hier eens over na te denken en dit ook met uw naasten te bespreken. Hoe denken zij hierover? Weten uw naasten ook wat voor u belangrijk is?

Kijkt u hiervoor eens op www.thuisarts.nl/levenseinde
Hier staan verschillende onderwerpen met uitgebreide informatie over bijvoorbeeld reanimeren, wat te verwachten in een laatste levensfase. Ook is hier een keuzehulp te vinden, die u kan helpen met het maken van verschillende keuzes.

Heeft u nog vragen of wilt u dit met de huisarts bespreken, dan kunt u een afspraak maken bij de assistentes.

Tel: 045-4051242

13-06-2022

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.

Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u gezondheidsklachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

 

 

1-10-2021

Hierbij willen wij u informeren over de aankomende griep- en pneumokokkenvaccinatie.

U zult, indien u een indicatie heeft voor de griep- en of de pneumokokkenvaccinatie, een uitnodiging ontvangen.

U ontvangt deze uitnodiging in tegenstelling tot andere jaren iets later dan u gewend bent.

U zult de uitnodiging per post ontvangen in de eerste week van november.

De reden hiervoor is dat door de coronapandemie de internationale vraag naar griepvaccins flink gestegen is ten opzichte van eerdere jaren. Ook in Nederland zijn door het RIVM meer griepvaccins ingekocht en worden door huisartsen meer griepvaccins besteld dan voorheen. Om aan deze grotere vraag te kunnen voldoen, duurt de totale vaccinproductie echter wel langer.

We ontvangen de vaccins in ieder geval wel in de periode waarvan het advies luidt dat de grootste bescherming tegen een vroege en late influenza-epidemie geboden wordt, namelijk vanaf half oktober tot eind november.

Wij kunnen u wel al laten weten dat de griepcampagne dit jaar op

MAANDAG 15 NOVEMBER plaatsvindt, net zoals vorig jaar in de Burgerij op de houtstraat

Heeft u vragen omtrent de griep- en of pneumokokkenvaccinatie dan waarderen wij het zeer wanneer u deze vragen per mail stelt: klimmen@ezorg.nl . Dit om extra drukte aan de telefoon en daardoor lange wachtrijen te voorkomen.

Dank voor de medewerking!

 

28-09-2021

Op 25 september zijn versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronamaatregelen en vervalt onder andere het landelijke advies om 1,5 meter afstand te houden. Het Nederlandse Huisartsengenootschap adviseert om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. Ook het beleid ten aanzien van mondneusmaskers is ongewijzigd gebleven.

Het coronavirus zal blijven circuleren. De verwachting is dat het aantal besmettingen met covid, evenals het aantal besmettingen met andere luchtwegvirussen, de komende maanden zal toenemen door de versoepelingen die worden doorgevoerd en het aantal contacten dat hierdoor toeneemt.

In de huisartsenpraktijk ontvangen wij een populatie waarin zich zowel besmettelijke patiënten kunnen bevinden (met of zonder klachten) als bevattelijke (kwetsbare) personen. Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren in de huisartsenpraktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer) blijven wij de 1,5 meter afstand voorlopig behouden en zijn mondkapjes dragen nog altijd verplicht.

 

25-06-2021

Zoals u vast op het nieuws heeft gehoord vervalt vanaf 26 juni de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden .

Daarom gaan wij DOOR met mondkapjes.

In de wachtkamer, behandelkamer en tijdens lichamelijk onderzoek is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te handhaven.

Omdat in de praktijk veel zieke en kwetsbare patiënten komen willen we voor iedereen het risico zo laag mogelijk houden.

Bent u uw mondkapje vergeten? Deze zijn voor 50 cent per stuk verkrijgbaar

 

 

12-4-2021

Mijn Huisarts Online: samenwerkende huisartsen in Parkstad lanceren app

Huisartsen in Parkstad hebben de app Mijn Huisarts Online gelanceerd. Met deze app heeft een patiënt de beschikking over zijn of haar eigen dossier en medicatieoverzicht.

Ook kan met de app een herhaalrecept besteld worden of een afspraak worden gemaakt.

U kunt op deze app inloggen met uw  “uw zorgonline”  account.  Heeft u nog geen account kunt u deze aanmaken via knop “inloggen patiëntenomgeving” rechts boven aan deze pagina.

 

 

4-2-2021

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE CORONA VACCINATIE:

Gistermiddag kregen wij goed nieuws: de GGD kan door verhoogde capaciteit de doelgroep 80+ eerder vaccineren.

Er komen per direct meer vaccinatieplekken bij voor de doelgroep 80+.

Het RIVM zal vanaf eind deze week per post de doelgroep 80+ uitnodigen (de brief zal waarschijnlijk vrijdag op de deurmat vallen).

Echter, de 80-plussers kunnen vanaf VANDAAG al een vaccinatie-afspraak maken.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

• 80-plussers kunnen vanaf nu bellen met 0800-7070 om een afspraak voor vaccinatie te maken

• Het afsprakennummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week

• Het is belangrijk dat mensen hun Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebben

• Indien iemand hulp nodig heeft met vervoer kunnen mensen terecht bij Omnibuzz (0900 –0699)

LET OP: de vaccinaties worden geregeld door de GGD, wij als huisartsenpraktijk staan hier (vooralsnog) volledig buiten.

DEEL DIT BERICHT MET ALLE 80+ MENSEN IN UW OMGEVING!

 

 

15-12-2020

Medisch dossier online inzien

 

Patiënten hebben het recht om online hun medisch dossier van de huisarts te bekijken. Gewoon thuis via de eigen telefoon of computer.

U (als patiënt) ziet dan bijvoorbeeld het advies van uw huisarts, een lijst met uw medicijnen of uitslagen van bloedonderzoek. Hierdoor wordt het makkelijker om samen met uw huisarts te praten over uw eigen gezondheid en om een keuze te maken over de behandeling.

1. Online inzage dossier
Als u inzage wilt hebben in (delen) van uw dossier, meldt u zich aan via onze website https://www.huisartsenpraktijkklimmen.uwartsonline.nl Rechtsboven in de hoek staat “inloggen”. Als u hier op klikt komt u in het volgende scherm waar u zich kunt aanmelden. Wij zullen dat verzoek zo snel mogelijk behandelen en uw dossier vrijgeven. Als er veel aanvragen binnenkomen, kan het wat langer duren voordat wij uw verzoek afhandelen.

U kunt ook de app “uw zorg online” downloaden en na aanmelden hierop inloggen.

Let op
Geef uw medische gegevens en/of u inloggegevens niet aan anderen, ook niet als er om gevraagd wordt, bijv. door gemeente, werkgever of verzekering.

Wilt u uw medische gegevens wel delen met anderen? Overleg het eerst met uw huisarts.

2.  E-consult
Bij ‘berichten’ (kies de optie nieuw bericht) kunt u een medische vraag die geen spoed heeft stellen aan de huisarts, praktijkondersteuner somatiek of doktersassistentes. U krijgt binnen drie werkdagen antwoord op uw vraag. Als wij uw vraag niet via email kunnen beantwoorden zullen wij u uitnodigen voor het spreekuur.

Let op
Het e-consult is niet geschikt voor:
~ spoedgevallen (bel in dat geval de praktijk)
~ problemen waarbij een lichamelijk onderzoek nodig is

3.Laboratorium uitslagen bekijken
Als uw dossier vrijgegeven is, kan de huisarts de uitslag van een laboratorium onderzoek met u delen. De huisarts zal dit in overleg met u inzichtelijk maken.

4. Herhaalrecepten aanvragen
Bij “medicijnen” kunt u uw chronische medicatie verlengen en indien gewenst een medicatieoverzicht downloaden voor bijvoorbeeld uw specialist.

5. Afspraak spreekuur maken
Op deze optie komen wij na de corona tijd terug. Momenteel is dit nog niet geactiveerd.

 

10-11-2020

Huisartsen proberen zo veel mogelijk ‘normale’ huisartsenzorg te blijven leveren. Zij zullen dit nu vaker telefonisch of op afstand doen.

Leveren huisartsen nog wel reguliere zorg?
Jazeker. Het is belangrijk dat u bij klachten of vragen over uw gezondheid contact op neemt met de huisarts. Huisartsen proberen zo veel mogelijk ‘normale’ huisartsenzorg te blijven leveren. Zij zullen dit nu vaker telefonisch of op afstand doen.

Wat kan ik doen bij vragen over gezondheid die niet gaan over corona?
Bent u bezorgd over uw gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Of worden uw klachten erger? Bel dan de eigen huisarts.

Ik krijg regelmatig zorg van de huisarts(praktijk). Wat moet ik doen?
In sommige gevallen heeft u regelmatig begeleiding en controle nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld als u diabetes of een longziekte heeft. Door corona worden veel afspraken uitgesteld. Uw huisarts zal samen met de praktijkondersteuner bekijken hoe u toch zoveel mogelijk de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Vaak gaat dat via de telefoon of email.

Kan de huisarts mijn klachten wel goed beoordelen van afstand?
Uw huisarts hoeft niet altijd lichamelijk onderzoek te doen om uw klachten te beoordelen en u het beste advies, behandeling of begeleiding te geven. Door bijvoorbeeld met u te bellen of via een ander contact op afstand, kan de huisarts vaak tot een goed beeld komen. Lukt dit niet, dan kunt u met uw huisarts overleggen wat u kunt doen.

Ik wil de huisarts niet belasten met mijn medische vraag. Wat moet ik doen?
Maakt u zich ongerust over uw gezondheid? Bel uw huisarts! Als u onder normale omstandigheden uw huisarts zou bellen over een uw medische vraag, doe dat nu dan ook. Tijdens de coronacrisis kunt u gewoon contact opnemen met uw huisarts of behandelaar. Dat kan telefonisch of per e-mail. Kom pas naar de praktijk als u een afspraak hebt gemaakt.

Mag ik naar de huisarts als ik verkouden ben en een vraag heb over mijn gezondheid?
Ga alleen naar de huisarts als u een afspraak hebt gemaakt. Als u onder normale omstandigheden uw huisarts zou bellen over een medische vraag, doe dat nu dan ook.

Kan ik besmet raken bij de huisarts?
Ook tijdens de coronacrisis kunt u veilig terecht bij de huisarts voor zorg. De huisartspraktijken treffen allerlei maatregelen zodat de kans dat u bij de huisarts besmet raakt, klein is. Alleen op afspraak worden mensen gezien in de praktijk. Heeft u een medische vraag of klacht, bel dan uw huisarts.

Ik wil naar de huisarts, maar ik heb coronaklachten en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?
Neem telefonisch contact op met de huisarts. Kom alleen op afspraak naar de praktijk. De huisarts overlegt samen met u wat te doen in geval u medische hulp nodig heeft.

23-10-2020

Beste patiënten,

Allereerst bedankt voor jullie begrip afgelopen week.
Vanaf volgende week is de praktijk weer geopend, maar we zijn helaas wel genoodzaakt om de zorg enigszins af te schalen gezien de grote stijging van het aantal coronabesmettingen, ook in en rond Klimmen. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk telefonisch afhandelen.
Het is voor ons zeer belangrijk om met 100% zekerheid te weten dat u geen corona gerelateerde klachten heeft als u in de praktijk gezien moet worden. Heeft u dit wel (ook geringe klachten zoals geringe keelpijn/verkoudheid etc)? Dan kunt u in overleg met de huisarts wel gezien worden maar op een speciaal hiervoor ingericht spreekuur. Dit om uw en onze gezondheid te kunnen waarborgen.

 

19-10-2020

Helaas heeft het Coronavirus ook onze praktijk bereikt.

Telefonisch blijven wij bereikbaar maar het is NIET mogelijk om naar de praktijk toe te komen.

Spoedeisende zorg wordt overgenomen door verschillende huisartsen in de buurt.

Wij zullen daar een afspraak voor u inplannen indien nodig.

6-10-2020

UPDATE: Verscherpte maatregelen vanwege het Coronavirus.

De overheid heeft de richtlijnen weer aangescherpt omdat het aantal besmettingen gestaag toeneemt.
Daarom zijn helaas ook wij genoodzaakt extra maatregelen te nemen.

Met ingang van dinsdag 6 oktober, adviseren wij iedereen vanaf 12 jaar een mondkapje te dragen in ons gebouw.

–  U draagt het mondkapje in de hal, bij de balie en in de wachtkamer.
–  In de spreekkamer mag u, indien gewenst, het mondkapje afdoen in overleg met de huisarts/assistente

De mondkapjesplicht duurt voor onbepaalde tijd. Wij volgen de actuele ontwikkelingen en passen de maatregelen aan indien nodig.

Verder blijft:
* Heeft u koorts en/of luchtwegklachten? Dan blijft u uit de praktijk tenzij anders afgesproken!
*  Iedereen die belt voor een afspraak wordt telefonisch gescreend.
* Waar mogelijk handelen we vragen en klachten telefonisch of per email af.
* Indien u de praktijk bezoekt, vragen we u alleen te komen (en indien niet mogelijk dan maximaal één persoon begeleiding mee te nemen).
* Kijk bij vragen eerst op de websites van het RIVM, de GGD en Thuisarts.nl voordat u de praktijk gaat bellen. Zo houden we de lijnen vrij voor meer dringende zorgvragen.
* Houd 1,5 meter afstand en loop niet zomaar de praktijk binnen zonder alvorens telefonisch contact te hebben gehad.

11-5-2020

Beste Patiënten,

De niet-Corona-gerelateerde zorg zal weer langzaam opstarten in de praktijk. Wij zorgen ervoor dat beide patiëntenstromen gescheiden blijven. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om besmet te raken, als u naar de praktijk komt. We zullen de instructies van de overheid opvolgen.

Daarnaast is met ingang van 13-5-2020 het coronacentrum in Urmond gesloten. Wij gaan als praktijk de corona-gerelateerde zorg weer oppakken in samenwerking met huisartsenpraktijk Hulsberg en Medisch centrum Ubachsberg. Hierbij zullen alle praktijken bepaalde dagdelen corona-spreekuur doen. Dit is een speciaal spreekuur, waarbij de arts beschermingsmiddelen zal dragen. Het is dus mogelijk als u met ons belt, dat u gezien moet worden in Hulsberg of Ubachsberg. Wij willen u vragen dan de auto te gebruiken als wachtruimte en zich telefonisch te melden bij de desbetreffende praktijk als u op de parkeerplaats staat. U wordt dan gewaarschuwd als u naar binnen kunt komen. U krijgt dan instructies en u wordt dan direct opgevangen door de arts.
Wij hebben hiervoor gekozen, om de kans op overdracht van het corona-virus zo klein mogelijk te houden en om zuinig om te gaan met schaars beschermingsmateriaal. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Heeft u klachten, neem dan altijd EERST telefonisch contact op met de praktijk. De assistente zal u vervolgens uitleggen hoe laat en op welke locatie u verwacht wordt.

Wat vragen wij van u:
Kom NIET zonder telefonische afspraak
Kom NIET als u hoest, niest of snottert.
Kom ALLEEN en NIET met méér mensen dan waarvoor de afspraak is gemaakt.
Kinderen a.u.b. met 1 begeleider.
Kom NIET te vroeg, zodat u niet onnodig in de wachtkamer zit.
Houdt 1.5 meter afstand.

Dank voor uw geduld en begrip, samen komen we verder!

We hebben sinds vandaag ook een facebookpagina. U kunt ons vinden onder ‘Huisartsenpraktijk Klimmen’.

CORONA

Voor actuele informatie over het coronavirus in Nederland dan verwijzen we u naar de volgende websites:

– https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

– https://www.rivm.nl/cornavirus/covid-19

Tevens kunt u voor vragen bellen naar de landelijk coronainformatielijn  0800-1351.

Heeft u koorts boven de 38.5 met luchtwegklachten (hoesten of benauwdheid) en bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een positief geteste patiënt.

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK, MAAR BEL ONS 045-4051242  !!!

 

Moet je in de zomer ook vitamine D bijslikken?

Publicatiedatum: 17-08-2023

In de zomer laat de zon zich (over het algemeen) wat vaker zien. Je zou denken dat iedereen dan voldoende vitamine D binnenkrijgt, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Ook hartje zomer kan het slim zijn om bij te slikken of druppelen. Waarom dit zo is en voor wie deze ...

Lees verder over 'Moet je in de zomer ook vitamine D bijslikken?' op rtlnieuws.nl

Meer kans op legionella in je douche na een vakantie: zo voorkom je een infectie

Publicatiedatum: 27-07-2023

Als je terugkomt van vakantie verlang je naar een ding: douchen. Snel eronder springen! Pas toch op. Als de kraan langer dan een week niet is gebruikt, kan daar de legionellabacterie inzitten. Zodra je de kraan opent, vernevelt de bacterie zich en loop je een verhoogde kans op een legionella-infectie. Wat ...

Lees verder over 'Meer kans op legionella in je douche na een vakantie: zo voorkom je een infectie' op gezondnu.nl

Voedselvergiftiging op vakantie: 10 gouden tips om het te voorkomen

Publicatiedatum: 18-07-2023

Denk je aan vakantie, dan denk je ook aan ontspannen, nieuwe culturen ontdekken en genieten van heerlijke, lokale gerechten. Maar er is één ongewenst souvenir dat je absoluut wilt vermijden: voedselvergiftiging. Niets kan je vakantie sneller bederven dan een aanval van misselijkheid en buikpijn. Gelukkig kun je met een paar voorzorgsmaatregelen ...

Lees verder over 'Voedselvergiftiging op vakantie: 10 gouden tips om het te voorkomen' op gezondnu.nl

Uw wensen voor zorg en behandeling

Publicatiedatum: 19-12-2022

Wat is voor u belangrijk? Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen? Kunt en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand? Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te ...

Lees verder over 'Uw wensen voor zorg en behandeling'

Corona vaccinatie 80+

Publicatiedatum: 04-02-2021

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE CORONA VACCINATIE: Gistermiddag kregen wij goed nieuws: de GGD kan door verhoogde capaciteit de doelgroep 80+ eerder vaccineren. Er komen per direct meer vaccinatieplekken bij voor de doelgroep 80+. Het RIVM zal vanaf eind deze week per post de doelgroep 80+ uitnodigen (de brief zal waarschijnlijk vrijdag op ...

Lees verder over 'Corona vaccinatie 80+'